Osnovni računarski kursevi po ECDL metodi

Evropska kompjuterska vozačka dozvola je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija.
Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za polaganje ispita, da plažu redosledom kojim mžele i da nakon svih položenih ispita dobiju setifikat koji je priznat u celom svetu. kada se kandidat registruje za započinjanje ECDL/ICDL sertifikacionog procese, on/ona dobija indeks-skills card u kome se beleži njegov/njen napredan kroz 7 testova. Kada kandidat položi 4 modula po sopstvenom izboru dobija ECDL/ICDL Start sertifikat. Nakon polaganja svih 7 modula dobija ECDL/ICDL Core sertifikat.

Moduli

Opis

Modul 1 Osnove informacionih tehnologija
Modul 2 Korišćenje računara i upravljanje datotekama
Modul 3 Obrada teksta - Word
Modul 4 Tabelarne kalkulacije - Excel
Modul 5 Baze podataka - Access
Modul 6 Prezentacije - Power Point
Modul 7 Informacije i komunikacije - Internet Explorer, Outlook Express