Računarske mreže

Povezivanje računara
  • Računarske mreže
  • Bežične računarske mreže
- Projektovanje informacionog sistema(konsalting, izrada projekta)
- Instalacija infrastrukture (kabliranje, postavaljanje rekova)
- Instalacija aktive opreme (serveri, mrežne sabirnice, bežična oprema)
- Povezivanje lokalnih računarskih mreža na Internet
- Povezivanje udaljenih poslovnica preko VPN mreža
- Za firme kompletno održavanje informacionog sitema, uključujući telefonsku podršku i dokumentovani saveti o daljim investicijama i nadogradnji postojeće IT strukture.

SERVERI
- Implementacija internet infrastrukture za poslovna rešenja bazirana na Windows 2000/2003/2008
- Server/Linux/Novell Netware OS-u i instalacija servera potrebnih za funkcionisanje LAN/WAN mreže
- DNS/Bind, WINS, DHCP/Realy Agent, RRAS, IAS, IIS/FTP/Web/Apache, SuS, RIS, POP3/SMTP, ICS
- Print server, Terminal Services, MS Exchange Server 2000/Sendmail, Dail-up, Active Directory
- On-line provera serera (gde je moguće)
- Ažuriranje zaštite
- Provera bezbednosti mreže
- Automastska procedura za arhiviranje (Backup) podataka

RADNE STANICE
- Postavljanje Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8,10, Samba, Novell
- Netware klijenata
- Rešavanje problema sa hadware-om i software-om
- Instalacija i konfiguracija
-Pomoć opšteg tipa vezano za računarsku mrežu

SIGURNOST NA MREŽI
- Instalacija i administracija Internet Security and Acceleration (ISA) Servera 2000 (firewall i proxy)
- Instalacija antivirus programa, otkanjanje virusa
- Autentifikacija korisnika mreže - Kerberos, RADIUS servis

IMPLEMANTACIJA AKTIVNOG DIREKTORIJUMA
- Upravaljanje objektima AD-A pomoću Grupnih Polisa, delegiranje i upravljanje administratorskim nalozima, optimizacija rada Aktivnog Direktorijuma.
- Konfigurisanje i implementacija mrežen opreme (switchevi, hub-ovi, ruteri (RRAS-Rip i OSPF))
- Sa porastom dostupnosti laptop računara mreža je postala veoma primamljiva ne samo u poslovnim već i u kućnim orkuženjima.

- Pogodnost uvođenja bežičnih lokalnih mreža se sastoji u ogromnoj udobnosti njihovog korišćenja, brzoj i jednostavnoj implementaciji i efikacnoj integracijai sa postojećom računarskom mrežom.

- Nove generacije opreme za bežično povezivanje (IEEE 802.11n) podržavaju brzine prenosa do 300Mb/s tako da se pored standardnog pristupa Internetu, slanja E-mailova, prenosa podataka i govora koji su omogućivali 802.11g/a standardi, otvara i mogućnosti prenosa videa. Poslednjih godina je i znatno poboljšana sigurnost bežične komunikacije uvođenjem novih standarda i protokola za kriptovanje podataka, tako da je postojanje bežične mreže postalo nešto što se podrazumeva u savremenim kompanijama.
Izaberi boju :