Računarske mreže

Povezivanje računara
  • Računarske mreže
  • Bežične računarske mreže
- Projektovanje informacionog sistema(konsalting, izrada projekta)
- Instalacija infrastrukture (kabliranje, postavaljanje rekova)
- Instalacija aktive opreme (serveri, mrežne sabirnice, bežična oprema)
- Povezivanje lokalnih računarskih mreža na Internet
- Povezivanje udaljenih poslovnica preko VPN mreža
- Za firme kompletno održavanje informacionog sitema, uključujući telefonsku podršku i dokumentovani saveti o daljim investicijama i nadogradnji postojeće IT strukture.
Izaberi boju :