Video nadzor

Radimo projektovanje i montažu video nadzora po želji kupaca.
Zbog velikog broja tipova kamera kao i željene pozicije za montažu, dužine kablova kao i načina zapisa na Pc ili DVR cene video nadzora se formiraju u dogovoru sa klijentom po pregledu objekta.
MOGUĆE JE DALJINSKO PRAĆENJE U REALNOM VREMENU PREKO MOBILNOG TELEFONA SA ANDROID OPERATIVNIM SISTEMOM, PREGLED U REALNOM VREMENU I PREGLED SNIMLJENOG MATERIJALA PREKO DESKTOP ILI LAPTOP RAČUNARA SA WINDOWS OP. SISTEMOM SA UDALJENE LOKACIJE.
Izaberi boju :